Praćenje narudžbe
Foto kiosci
Informacije
01/3445401

Moj korisnički račun

Molimo odaberite...
Prilikom odjave, iz sigurnosnih razloga, brišu se svi nespremljeni projekti i sadržaj vaše košarice.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljem nastavku: OUP) sadrže uvjete sklopljenih kupoprodajnih ugovora i pravnih odnosa, koji su dostupni na Internetskoj stranici www.cewe.hr u cewe internetskoj prodavaonici.

Različiti uvjeti u slučaju narudžbi profesionalnih, promidžbenih i industrijskih fotografa, odnosno za razvijanje i izradu drugih profesionalnih fotografija vrijede samo u slučaju ako se prethodno sklopi pismeni dogovor s laboratorijem koji izrađuje slike.

1. Strane

Prodavatelj:

CEWE Magyarország Kft.

Sjedište: 1135 Budimpešta, Béke út 21-29.

Matični broj subjekta: 01-09-664654

Porezni broj: 12305412-2-41

Telefon: +385 1 777 6435

E-pošta: info@cewe.hr

Kupac:

U primjeni ovih OUP Kupac je ona fizička osoba, pravna osoba, odnosno pravni subjekt koji nije pravna osoba, koji bez ograničenja može dati izjavu po pravnim pitanjima ovih OUP i koji pošalje Narudžbu Prodavatelju o tiskanju digitalne fotografije na slike od papira ili po pitanju drugih usluga koje pruža Prodavatelj.

2. Definicije

Proizvod: Proizvod(i) koje je Kupac naznačio u svojoj narudžbi, a koje Prodavatelj treba isporučiti kao rezultat pružanja svojih usluga;

Narudžba: Izričita i nedvojbena pravna izjava koju Kupac temeljem točke 4.4.6. ovog OUP daje i obvezuje se temeljem kupovine odabranog/(-ih) proizvoda koga/koje treba isporučiti.;

Ugovor: ugovor koji je sklopljen između Kupca i Prodavatelja, a odnosi se na kupoprodaju Proizvoda;

Kurir: predstavnik/zaposlenik/ovlaštenik kurirske službe (trenutno DPD d.o.o.) koja obavlja djelatnost po nalogu Prodavca;

Preuzimanje u prodavaonici: (ukoliko je ta opcija dostupna) osobno preuzimanje paketa u prodavaonici partnera, koji je prethodno izabran i naznačen pomoću Internetske prodavaonice;

Vlastiti račun: nakon registriranja kupca u cewe Internetskoj prodavaonici stvara se vlastiti korisnički račun, gdje su registrirani osobni podaci Kupca i ranije narudžbe, kako slijedi:

- prezime i ime/naziv drugih pravnih osoba

- adresa e-pošte

- zaporka

- podaci adrese izdavanja fakture: zemlja, poštanski broj, mjesto, ulica, kućni broj

- telefonski broj;

Internetska stranica: cewe Internetska prodavaonica koja je dostupna na Internetskoj stranici www.cewe.hr

CEWE Foto svijet program: besplatni program za uređivanje fotografija i fotografskih proizvoda koji se može preuzeti na Internetskoj stranici www.cewe.hr, kao i program za naručivanje proizvoda.

3. Registriranje

3.1. Kupac je obvezan na Internetskoj stranici stvoriti Vlastiti račun, odnosno, ima prava bilo kada ukinuti stvoreni Vlastiti račun.

3.2. Kupac je obvezan dati istinite podatke Prodavatelju. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja je možebitno nastala zbog davanja krivih ili netočnih podataka. Ako se pojavi sumnja u vjerodostojnost datih Kupčevih podataka, Prodavatelj ima pravo provjeriti istinitost ovih podataka i u cilju provjere stupiti u kontakt s Kupcem, odnosno, u slučaju da se utvrdi da su podaci neistiniti, ima pravo isključiti Kupca s Internetske stranice ili ograničiti korištenje stanice za Kupca.

3.3. Stvaranjem Vlastitog računa, Kupac daje suglasnost, da Internetska stranica na datu adresu E-pošte šalje sustavne poruke.

3.4. Kupac je obvezan da ime korisnika i zaporku za stvaranje Vlastitog računa čuva u tajnosti i sigurnosti. Kupac ne odgovara za štetu, koja je nastala zbog propusta ove obveze, zbog čega je eventualno došlo do prelaska osobnih podataka u ruke nepozvanih trećih lica.

3.5. Kupac je obvezan postarati se da podaci koji su dati, budu ažurirani i točni, kao i u slučaju mijenjanja istih u svom korisničkom profilu na odgovarajući način izmijeni, odnosno, da upisana adresa e-pošte i telefon budu funkcionalni. Prodavatelj ne odgovara za eventualno nastalu štetu zbog propusta navedenog.

4. Sklapanje ugovora

4.1. Ugovor koji se prema dolje navedenom sklapa između Prodavatelja i Kupca je elektronički, dakle, ne smatra se pismenim ugovorom, međutim ovaj ugovor Prodavatelj evidentira, i on je kasnije dostupan.

4.2. Ugovor između Prodavatelja i Kupca može se zaključiti na hrvatskom i mađarskom jeziku.

4.3. Cijene usluga (proizvoda) na Internetskoj stranici iskazane su u hrvatskim kunama (HRK) i sadrže PDV. Prodavatelj ima pravo izmijeniti cijene na Internetskoj stranici, koje postaju pravomoćne u vrijeme objavljivanja na internetskoj stranici i ne odnose se na one Narudžbe koje su već poslane. Troškove isporuke (na primjer naknada za prijevoz) Prodavatelj odvojeno navodi na zasebnoj stranici koja je napravljena za ovu svrhu (http://cewe.hr/cjenik.html) , odnosno na sučelju prije slanja narudžbe.

Ako usprkos sve brižnosti Prodavatelja se na sučelju Internetske stranice pojavi pogrešna roba, pogotovo ako je i Kupac mogao prepoznati da je roba očito pogrešna, npr. ako je cijena proizvoda bitno različita od prihvaćenog ili procijenjenog iznosa ili se zbog možebitne sustavne pogreške pojavi cijena od „0" kn ili „1“ kn onda Prodavatelj nije obvezan isporučiti robu po krivoj cijeni, već može ponuditi isporuku robe po ispravnoj cijeni, nakon čega Kupac ima pravo odustati od kupovine.

4.4. Odabir proizvoda i slanje Narudžbe na Internetskoj stranici

4.4.1. Odabir proizvoda može se izvršiti i nakon prijave na Vlastiti račun, ili nakon toga, ali slanje Narudžbe je moguće samo nakon ulaska Kupca u Vlastiti račun.

4.4.2. Naručivanje CEWE FOTOKNJIGE

4.4.2.1. Kupac je na sučelju za uređivanje fotoknjige na mreži, koje je dostupno na Internetskoj stranici, obvezan odabrati tip željene usluge (proizvod/fotoknjiga), a zatim je za izradu Proizvoda potrebno napuniti datoteku s potrebnom slikom/slikama na sučelje u cilju uređivanja fotoknjige – prema mogućnostima koje ovo sučelje nudi. Odgovornost Kupca je da prenesene fotografije za izradu ovakve vrste proizvoda uglavnom moraju imati odgovarajuću razlučivost i kvalitetu. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za one Kupčeve prenesene fotografije, koje su očito loše kvalitete, odnosno ne preuzima odgovornost za Kupčeve rezultate uređivanja fotografija.

4.4.2.2. Kupac može fotoknjigu koju je uredio pritiskanjem gumba „Košarica“ staviti u košaricu za kupovinu, i zatim je obvezan u preglednoj funkciji se uvjeriti, da odabrani proizvod odgovara očekivanjima. Želi li Kupac izvršiti izmjene, s gumbom „Otkaži“ može prijeći na sučelje za uređivanje, u protivnom s gumbom „Dalje prema košari“ imate pravo proizvod staviti u košaricu za kupovinu. Ako Kupac u funkciji pregleda ne provjeri proizvod koji je sastavio, onda je Kupac obvezan snositi svu štetu zbog možebitne krive isporuke.

4.4.3. Ostali proizvodi za naručivanje (izrada fotografija, zidna dekoracija, foto darovi, kalendar s fotografijama)

4.4.3.1. Kupac od ponude koja je dostupna na Internetskoj stranici je obvezan odabrati vrstu željene usluge (proizvoda), zatim je obvezan potrebne slike za stvaranje Proizvoda prenositi na Internetsku stranicu. Odgovornost Kupca je da prenesene slike budu odgovarajuće kvalitete i razlučivosti, kako bi i Proizvod bio odgovarajući. Prodavatelj prilikom prenošenja slike stavlja kvalitativne oznake „Odlično“, „Prihvatljivo“ ili „Loše“ u cilju informiranja Kupca, temeljem čega s kvalitativnim oznakama označava preuzete fotografije, na osnovu čega Kupac ima pravo izabrane fotografije izbrisati ili zadržati preuzimanje s tim, budući da se neovisno od upozorenja ipak odlučio za lošiji proizvod, no nema pravo na reklamaciju zbog ovog razloga. Nadalje, Prodavatelj ne preuzima na sebe odgovornost za rezultat uređivanja kojeg je Kupac obavio.

4.4.3.2. Kupac će odabrani Proizvod pritiskom na gumb staviti u skupnu košaricu. Stavljanje proizvoda u skupnu košaricu ne predstavlja na strani Kupca obvezu date ponude.

4.4.4. Kupac može pored oznake za košaricu za kupovinu, ako klikne na broj komada koji se nalazi pored oznake kolica za kupovinu, može bilo kada provjeriti odabrane Proizvode, koje može po potrebi mijenjati, odnosno, brisati.

4.4.5. Nakon odabira Proizvoda Kupac je obvezan provjeriti podatkovni list koji je ispunjen s registriranim podacima za Narudžbu, provjeriti podatkovni list sustava s registriranim podacima, i po potrebi izmijeniti, zatim odabrati način transporta i plaćanja, odnosno, provjeriti točnost popunjenih podataka.

Ako Kupac primijeti upis krivih podataka, onda prije slanja Narudžbe podatke iz točke 4.4.6.možete bilo kada zamijeniti kod mogućnosti postavljanja registriranog profila na datom sučelju za naručivanje ili vraćanjem na prethodne stranice.

4.4.6. Kupac će nakon odgovarajuće provjere bez pogreške, i nakon ispunjavanja i pritiskanja gumba „Slanje Narudžbe” poslati Narudžbu Prodavatelju, a to sa stanovišta Kupca znači obvezu prihvaćanja ponude za razdoblje kako je naznačeno u OUP 4.6.1. točki.

4.4.7. Oznakom kvadratića Kupac prije slanja Narudžbe priznaje da je upoznat sa sadržajem ovog OUP, prihvatio je isti i smatra ga na sebe gledano obvezujućim.

4.4.8. Kupac slanjem Narudžbe preuzima na sebe odgovornost, da će ispuniti obveze plaćanja prema odabranom načinu plaćanja.

4.4.9. Kupac ima pravo povući Narudžbu na osnovu točke 4.6.1. kod potvrđivanja (Sklapanje ugovora) u kojem slučaju se Kupac oslobađa od obveze davanja ponude.

4.5. Odabir Proizvoda i slanje Narudžbe pomoću CEWE Foto svijet softvera

4.5.1. Naručivanje CEWE FOTOKNJIGA

4.5.1.1. Kupac pomoću dostupnog programa CEWE Foto svijet preko sučelja fotoknjiga (predmet/fotoknjiga u programu nalazi se na sučelju za uređivanje fotoknjige gdje se bira traženi tip usluge (proizvod/usluga), zatim je obvezan da za izradu Proizvoda potrebne slike napuni u program i zatim slike u fotoknjige – uzimanjem u obzir mogućnosti izbora koje nudi sučelje – može sam sebi i/ili sastaviti slike pomoću CEWE FOTOKNJIGA Asistenta. Odgovornost Kupca je da prenesene slike za izradu ovakve vrste proizvoda uglavnom trebaju odgovarajuću kvalitetu i razlučivost. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za objavljivanje onih slika koje je Kupac prenio, a koje su očito loše kvalitete, odnosno za rezultat Kupčevog uređivanja.

4.5.2. Ostali proizvodi za naručivanje (izrada fotografija, zidna dekoracija, foto darovi, kalendar s fotografijama)

4.5.2.1. Kupac od ponude koja je dostupna u CEWE Foto Svijet na Internetskoj stranici je obvezan odabrati vrstu željene usluge (proizvoda), zatim je obvezan potrebne slike za stvaranje Proizvoda prenositi na Internetsku stranicu. Odgovornost Kupca je da prenesene slike budu odgovarajuće kvalitete i razlučivosti, kako bi i Proizvod bio odgovarajući. Prodavatelj ne preuzima na sebe odgovornost za rezultat uređivanja koji je Kupac obavio.

4.5.2.2. Kupac će odabrani Proizvod pritiskom na gumb staviti u košaricu. Stavljanje proizvoda u košaricu ne predstavlja za Kupca obvezu date ponude.

4.5.3. Otvaranjem mjesta „Košarica“, Kupac bilo kada može pogledati odabrane proizvode, iste može po potrebi izmijeniti s gumbom „Uređivanje”, može ih brisati s „Brisanje“ funkcijom ili s „Prekid“ gumbom, čime može obustaviti cijeli postupak naručivanja.

4.5.4. Nakon odabira proizvoda, Kupac je obvezan naznačiti, da Narudžbu želi predati na mreži (uz snimanje na CD, u slučaju narudžbe u prodavaonici, vrijede uvjeti ugovora kako je naznačeno na licu mjesta), zatim je obvezan odabrati način i pritiskanjem gumba „na kasu“ otići korak dalje prema stranici za prijavu.

Na stranici za prijavu Kupac je obvezan ući u Vlastiti račun, (ili mora napraviti Vlastiti račun) na stranici za prijavu, zato je obvezan s podacima koje je registrirao provjeriti ispunjeni podatkovni list od strane sustava i po potrebi ga izmijeniti. Nadalje, obvezan je odabrati način primanja i plaćanja, odnosno mora provjeriti jesu li ispunjeni podaci ispravni.

Ako Kupac primijeti unos krivih podataka, onda će prije slanja narudžbe prema točki 4.5.7., prije slanja, podatke možete bilo kada izmijeniti, uz mogućnosti postavljanja na datoj površini za narudžbu, odnosno, uz vraćanje na prethodne stranice.

4.5.5. Nakon odgovarajućeg i pravilnog ispunjavanja podatkovnog lista, Kupac pritiskanjem gumba „Kupovina“ šalje Narudžbu Prodavatelju, koji u odnosu na kupca vraća to Prodavatelju, a to s pozicije Kupca predstavlja povezanost zbog davanja ponude na 48 sati prema točki OUP 4.6.1. na 48 sati.

4.5.6. Kupac prije slanja Narudžbe s označivanje kvadratića priznaje, da je upoznat sa sadržajem ovog OUP i da ga smatra obvezujućim.

4.5.7. Kupac se obvezuje, da će slanjem Narudžbe preuzeti obvezu za ispunjavanje odabranog načina plaćanja.

4.5.8. Kupac ima pravo povući Narudžbu do vremena konfirmiranja prema točki 4.6.1. (Nastanak ugovora) u kom slučaju se Kupac oslobađa od obveze davanja ponude.

4.6. Potvrda Narudžbe

4.6.1. Prodavatelj mora Narudžbu neizostavno, ali najkasnije u roku od 48 sati od slanja Kupca potvrditi prema Kupcu, putem E-pošte, naznačujući najbitnije podatke narudžbe, kao npr. identifikacijski broj narudžbe podatke o kupljenim proizvodima, odnosno način isporuke koji je Kupac tražio. E-pošta koju je Prodavatelj poslao ujedno potvrđuje i pristizanje Narudžbe, odnosno, povezano s onim Proizvodima za koje je potrebno potvrđivanje, stvara Ugovor između Prodavatelja i Kupca. U E-pošti ove točke, Prodavatelj će poslati Kupcu sadašnju OUP poveznicu Kupca o slanju Narudžbe. Ako u roku od 48 sati Kupac ne dobije potvrdu, E-poruku o slanju Narudžbe, onda se Kupac oslobađa od obveze davanja ponude i ima pravo na povrat već uplaćenih sredstava prema točki 4.7. OUP.

4.6.2. Kupac je obvezan provjeriti potvrdu Narudžbe i ako pronađe odstupanja u potvrdi u odnosu na Narudžbu, onda je obvezan isto prijaviti Prodavatelju u roku od 1 radnog dana.

4.7. Povrat novca nakon obustavljanja obveze Kupca za davanje ponude

4.7.1. Ako se povezanost Kupca povodom davanja ponude ukine na način kako je to već opisano, i Kupac je već prije ukidanja njegove povezanosti ispunio sve svoje obveze plaćanja bankarskom karticom, Prodavatelj će isplaćene iznose vratiti novčanom dostavom preko banke, na račun koji je Kupac koristio za datu bankarsku karticu.

4.7.2. Nakon ukidanja obveza davanja ponude Kupac je obvezan bez odlaganja pismeno potražiti Prodavatelja u cilju traženja povrata uplaćenog novca.

4.7.3. Prodavatelj će ispuniti svoju obvezu vraćanja novca u roku od 15 dana u odnosu na prestanak davanja ponuda Kupca, ako su na raspolaganju svi potrebni podaci, koji su neophodni za povraćaj novca.

4.7.4. Prodavatelj ima pravo zatražiti od Kupca da na vjerodostojan način dokaže plaćanje, ako se pojavi sumnja povodom isplate. U ovom slučaju, nakon davanja vjerodostojne potvrde, Prodavatelj je obvezan isplatiti Kupca u roku od 15 dana.

4.8. O pojedinim proizvodima na Internetskoj stranici i u programu CEWE Foto svijet objavljene su fotografije, koje su samo ilustracije, odnosno opisi proizvoda su samo informativnog karaktera.

5. Ispunjavanje Ugovora

5.1. Uvjeti plaćanja

5.1.1. Plaćanje bankarskom karticom (na mreži): Kupac je obvezan na Internetskoj stranici koja služi za plaćanje na mreži bez odlaganja platiti konačni iznos Narudžbe (bruto kupovna cijena proizvoda, troškovi prijevoza) uz davanje potrebnih podataka. Plaćanje karticom može se obaviti za Visa, MasterCard i Maestro bankarske kartice. Kod plaćanja karticom, Internetski pretraživač Kupca mora podržavati SSL šifriranje. Iznos koji je isplaćen kao konačni iznos odmah se blokira na tekućem računu Kupca. Prodavatelj ne snosi odgovornost u slučaju tehničkih pogrešaka naznačene bankarske kartice, odnosno zbog nepostojanja pokrića na računu, odnosno ako do transakcije ne dođe zbog krivih ili nedovoljnih podataka ili dođe do neuspjele naplate zbog nedostatka pokrića, odnosno zbog krivih ili nedovoljnih unošenja podataka.

5.1.2. Pouzećem: Kupac je obvezan da konačni iznos Narudžbe (bruto kupovna cijena proizvoda, trošak prijevoza i dodatni trošak plaćanja pouzećem) plati prema navedenom, ovisno od načina preuzimanja. Vlasničko pravo nad Proizvodom Prodavatelj zadržava do naplate pune prodajne cijene (uključujući i ostale troškove) koji isplatom konačnog iznosa Narudžbe prelazi na Kupca na mjestu isporuke.

5.1.2.1. U slučaju preuzimanja u prodavaonici: Kupac je obvezan prilikom preuzimanja koje je osigurano u partnerskoj prodavaonici- na način plaćanja kako je određeno u prodavaonici- istodobno isplatiti i preuzeti Proizvod.

5.1.2.2. U slučaju kućne isporuke: Kupac je obvezan da istodobno s predavanjem Proizvoda od strane Kurira isplatiti Proizvod Kuriru u gotovini ili bankarskom karticom.

5.1.3. Prodavatelj ne odgovara za dodatne Kupčeve troškove zbog izabranog elektroničkog načina plaćanja- pogotovo ali ne i isključivo zbog dodatnih troškova vođenja računa, ili troškova one banke, koja je izdala karticu- ove dodatne troškove plaća Kupac iznad konačnog iznosa Narudžbe.

5.2. Dostava Proizvoda

5.2.1. Prodavatelj obavlja isporuku isključivo unutar Hrvatske.

5.2.2. Prodavatelj stavlja na raspolaganje Proizvod u roku od 5-15 radnih dana, računajući od potvrde Narudžbe (OUP 4.6.1.) za potrebe Kupca na jednom od načina koje je Kupac izabrao.

5.2.3. Dostava na kućnu adresu Prodavatelj dostavlja Proizvod korištenjem usluga Kurira za potrebe Kupca na adresu isporuke koja je naznačena u Narudžbi, radnim danima između 8-17 sati.

5.2.3.1. Kupac je prihvaćanjem ovih OUP dao suglasnost da Prodavatelj preda podatke Kupca (ime, adresa isporuke, telefonski broj, adresa E-pošte), odnosno, da preda i druge podatke koji su potrebni za isporuku paketa (npr.napomena uz isporuku, iznos koji treba platiti u slučaju pouzeća) koje u cilju isporuke daje Kuriru.

5.2.3.2. Kupac je obvezan osigurati, da Kurir s odgovarajućom sigurnošću može prići mjestu isporuke kao i da Kupac ili njegov opunomoćenik na adresi isporuke bude dostupan u cilju preuzimanja Proizvoda.

5.2.3.3. Nakon prvog neuspješnog pokušaja Kurir će ponovno pokušati isporučiti Proizvod. U ovom slučaju se rok isporuke iz točke 5.2.2. automatski produljuje s ponovnim pokušajem i otvorenim rokom isporuke.

5.2.3.4. Ako zbog razloga za koje je odgovoran Kupac, isporuka Proizvoda ne uspije, i Proizvod Kurir vrati Prodavatelju, onda će Kupac biti obvezan nadoknaditi Prodavatelju dodatne troškove bez odlaganja.

5.2.3.5. Kupac prima na znanje i prihvaća da prilikom isporuke Proizvoda Kurir može zahtijevati da osoba koja preuzima robu pokaže svoju osobne papire, odnosno da pokaže ima li punomoć za preuzimane pošiljke. Ako preuzimatelj robe to ne učini, Kurir ima ovlasti odbiti predaju Proizvoda i isti na trošak kupca vratiti Prodavatelju. Troškove zbog ponovne isporuke u ovom slučaju obvezno snosi Kupac.

5.2.3.6. Kupac je obvezan na pismeni zahtjev Prodavatelja nadoknaditi dodatne troškove bez odlaganja.

5.2.4. Preuzimanje u prodavaonici: Prodavatelj će Proizvod dostaviti u prodavaonicu koju je Kupac odabrao.

5.2.4.1. O isporuci i o mogućnosti preuzimanja šalje se automatska sustavna poruka pomoću E-pošte između Kupca i Prodavatelja.

5.2.4.2. Kupac nakon primitka poruke o dostavi Proizvoda ima 3 mjeseca za preuzimanje u radne sate, u prodavaonici koju je izabrao, i o čemu je obvezan da se prethodno informira.

5.2.4.3. Ako Kupac u gore navedenom roku ne preuzme Proizvod, onda će Prodavatelj vratiti Proizvod u svoju centralu i Kupac je obvezan bez odlaganja isplatiti Prodavatelju sve dodatne troškove, na pismeni zahtjev Prodavatelja.

5.2.4.4. Kupac prima na znanje i prihvaća, da prilikom isporuke Proizvoda suradnik prodavaonice može tražiti od preuzimatelja da pokaže svoju osobnu iskaznicu, odnosno, da dokaže da ima punomoć. Ako osoba koja preuzima Proizvod odbije da ispuni zahtjev, suradnik prodavaonice ima pravo odbiti predavanje Proizvoda i da isti vrati Prodavatelju, ali na trošak Kupca. Kupac je obvezan snositi dodatne troškove koji su nastali zbog ponovne isporuke.

5.2.5. Kod isporuke proizvoda (bilo od strane Kurira, ili u slučaju isporuke u prodavaonicu) Kupac je obvezan ispitati paket, odnosno, da preuzete Proizvode provjerava po stavkama.

5.2.5.1. U slučaju kada je isporuka potpuna i neoštećena Kupac mora potpisati potvrdu primo-predaje za Kurira, a u nedostatku potvrde Proizvod se ne može ostaviti kod Kupca i kod ponovljene isporuke Kupac je obvezan na pismeni zahtjev, bez odlaganja nadoknaditi nastale troškove Prodavatelju.

5.2.5.2. Ako je paket koji je Kurir dostavio na kućnu adresu, ili u slučaju preuzimanja isporučenog paketa u prodavaonici, ako je isti oštećen, ima nedostataka ili ima grešku, Kupac mora obavijestiti o tome Kurira ili poslovne suradnike, odnosno, mora napraviti zapisnik sa svim detaljima , činjenicama i okolnostima i treba navesti odštetni zahtjev. U protivnom, Kupac gubi jamstveno pravo na odštetu za proizvod koji je oštećen ili ima nedostatke, a sve u cilju da ostvari svoje pravo naspram Prodavatelja.

5.2.5.3. Ako je paket koji je dostavljen u automat za pakete oštećen, neispravan ili s nepotpunim sadržajem, Kupac je obvezan u pisanom obliku, bez odlaganja, i najkasnije u roku od 1 radnog dana obavijestiti o tome Prodavatelja, zajedno s obavijesti o odštetnom zahtjevu. U protivnom, Kupac gubi jamstveno pravo na odštetu naspram Prodavatelja, na proizvod koji je oštećen, ima greške i ima nedostatke.

6. Odustajanje i jamstvo

6.1. Pravo na odustajanje

S obzirom na to, da prema detaljnim ugovorima između potrošača i poduzetništva o naputku Mađarske Vlade broj 45/2014 (II. 26.) na osnovu 29. §-a stav (1) točke c), Proizvodi, koji nisu izrađeni unaprijed, a koje Prodavatelj proizvodi na izričiti zahtjev (jedinstveni proizvod), Kupac nema pravo odustati.

6.2. Jamstvo

6.2.1. U slučaju neodgovarajućeg ispunjavanja od strane Prodavatelja, Kupac može podnijeti jamstveni zahtjev protiv Prodavatelja prema pravilima Građanskog Zakonika, kao slijedi:

6.2.1.1. Kupac može tražiti popravku ili zamjenu, osim ako je Kupac tražio nemoguće i neostvarivo, odnosno, ako bi ispunjavanje ovog uvjeta za Prodavatelja značilo nesrazmjerno veće troškove;

6.2.1.2. ako Kupac popravku ili zamjenu nije tražio, odnosno je nije mogao tražiti, onda može tražiti da se protuusluga (kupovna cijena) srazmjerno umanji ili Kupac može pogrešku ispraviti i na trošak Prodavatelja, odnosno, može je popraviti i s nekim drugim, ili – i konačnom slučaju- može i odustati od Ugovora (odnosno, od onog dijela ugovora koji je ispunjen s greškom).

6.2.2. Kupac može prijeći s jednog prava za ostvarivanje jamstva koje je izabrao na drugo, međutim, troškove prelaska plaća Kupac, osim ako je to bilo opravdano, ili je Prodavatelj dao razlog za to.

6.2.3. Kupac je obvezan bez odlaganja prijaviti grešku nakon njezinog otkrivanja, ali ne kasnije od dva mjeseca od otkrivanja greške. Od ispunjavanja ugovora nakon dvije godine počinje zastara, kada Kupac više ne može ostvariti svoja jamstvena prava.

6.2.4. Dok se ne dokaže suprotno, treba pretpostaviti, da je u roku od šest mjeseci od ispunjavanja narudžbe greška koju je Kupac primijetio postojala već u vrijeme ispunjavanja, osim ako se ova pretpostavka ne slaže s prirodom stvari ili sa svojstvima greške. Međutim, nakon istjeka šest mjeseci, Kupac je obvezan dokazati, da je i u vrijeme ispunjavanja narudžbe greška već postojala.

6.3. Jamstvo na proizvod

6.3.1. U slučaju greške Proizvoda, Kupac – po svom izboru – može ostvariti svoje pravo iz točke 6.2. ili može ostvariti zahtjev jamstva na proizvod.

6.3.2. Kao jamstvo na proizvod Kupac može isključivo tražiti popravljanje ili zamjenu proizvoda s greškom.

6.3.3. Proizvod je s greškom, ako prilikom puštanja u promet ne odgovara kvalitativnim zahtjevima ili ako nema ona svojstva, koja su naznačena u opisu kojeg je dao Prodavatelj prilikom puštanja u promet.

6.3.4. Zahtjev za jamstvo za Proizvod Kupac može ostvariti u roku od dvije godine od kada je Prodavatelj pustio Proizvod u promet. Nakon istjeka ovog roka, navedeno pravo se gubi.

6.3.5. Kupac može ostvariti svoj zahtjev za jamstvo na proizvod samo prema Prodavatelju. U slučaju ostvarivanja jamstva na proizvod grešku mora dokazati Kupac.

6.3.6. Prodavatelj se oslobađa odgovornosti davanja jamstva na proizvod isključivo ako dokaže da:

- Proizvod nije proizveo, odnosno pustio u promet kroz poslovnu djelatnost, ili

- greška se prema znanosti i tehnici nije mogla utvrditi u vrijeme puštanja u promet ili

- greška Proizvoda je nastala zbog primjene propisa ili obveznih pravila nadležnih vlasti.

Za oslobađanje od odgovornosti, Prodavatelju je dovoljno dokazati jedan razlog.

6.3.7. Kupac ne može istodobno zbog iste greške tražiti ostvarivanje jamstva radi popravke i jamstva na proizvod radi zamjene. U slučaju da se ostvarivanje jamstva na proizvod uspješno okonča, na zamijenjeni Proizvod ili popravljeni dio može se podnijeti zahtjev prema Prodavatelju.

6.4. Jamstvo

6.4.1. Prodavatelj ne prodaje one proizvode, za koje vrijedi propis Mađarske Vlade broj 151/2003. (IX. 22.) a odnosi se na obvezno jamstvo za pojedine trajne potrošne artikle.

7. Razne odredbe

7.1. Obrada prigovora

7.1.1. U slučaju prigovora, Kupac može uručiti prigovor Prodavatelju na kontaktima kako slijedi:

CEWE Magyarország Kft.

Sjedište: 1135 Budimpešta, Béke út 21-29.

Telefon: +385 1 777 6435

E-pošta: info@cewe.hr

7.1.2. U slučaju prigovora Kupca, Prodavatelj postupa prema propisu u mađarskom CLV. zakonu iz 1997. godine o zaštiti potrošača.

7.1.3. U slučaju pravnog spora potrošača, Kupac ima pravo:

7.1.3.1. pokrenuti postupak kod nadležnih vlasti za zaštitu potrošača;

7.1.3.2. da svoje pravo ostvari kroz sudski postupak;

7.1.3.3. pokrenuti postupak prema adresi stanovanja ili mjestu boravka Kupca, odnosno sjedištu Prodavatelja, ili pokrenuti drugi postupak miritelja koji je naznačen u zahtjevu.

7.1.3.4. Privitak br. 1 sadrži kontakte nadležnih vlasti za zaštitu potrošača i dostupnost tijela miritelja.

7.1.4. Prodavatelj nije ni pod kakvim disciplinskim kodeksom povodom zabrane vršenja nepoštenih trgovačkih praksi prema potrošačima.

7.2. Obrada podataka

Prodavatelj osobne podatke Kupaca, odnosno, osobne podatke posjetilaca na Internetskoj stranici obrađuje uz pridržavanje pravila za zaštitu podataka prema opisanom u Informacijama o zaštiti podataka.

7.3. Mjerodavno pravo i nadležni sud

7.3.1. Za ove OUP mjerodavno je mađarsko pravo.

7.3.2. U slučaju bilo kakvog spora povodom ovog Ugovora, kupac može pokrenuti postupak i pred sudom prema mjestu svog prebivališta.

7.4. U vrijeme slanja Narudžbe mjerodavna su važeća pravila OUP.

7.5. Prodavatelj zadržava sebi pravo, da propisano u ovim OUP jednostrano izmijeni, o kojim izmjenama će pravodobno izvijestiti posjetioce Internetske stranice, uz označavanje i izmijenjenih dijelova OUP.

7.6. Cjelokupni sadržaj i elementi na Internetskoj stranici i u CEWE Foto svijet programu, tekstovi, slike i pokretne slike, kao i vizualne i likovne sadržaje, strojna, likovna i tehnička rješenja koja se bave sistematizacijom i odabirom sadržaja, grafike, zaštitni znakovi, logo, baze podataka i drugi dijelovi, pogotovo oni koji se odnose na proizvode, svi podaci opis ili slika, kao i svi podaci, opisi, itd. koji mogu da se brišu i predstavljaju se na gore navedenoj Internetskoj stranici i njenim podstranicama, predstavljaju osobno vlasništvo Prodavatelja.

7.7. U pravnoj vezi između Prodavatelja i Kupca smatra se mjerodavnom pismena komunikacija, koja je poslana na sjedište Kupca, ako se prilikom Narudžbe pošalje pismo na naznačenu adresu prilikom narudžbe, odnosno, ako Prodavatelj prema sadašnjem OUP, u točki 1. nalazi se naznačeno, kao i registrirana E-pošta koja se šalje na adresu e-pošte koja je data prilikom Narudžbe.

Poštanska, međusobno dostavljena izvješća povodom Ugovora smatraju se priopćenim, ako su isti predati i povratnica se uredno vratila, ili 5. dana nakon predaje na poštu, čak i onda, ako je pošiljka predata, ili se nalazi i tada prema ovom OUP-u Povratnica se vratila i nije mogla biti uručena, s oznakama „nije tražio“, „odselio se“ „nepoznat“.

7.8. U onim pitanjima koja ovdje nisu regulirana, mjerodavan je mađarski V. Građanski Zakonik iz 2013.-e godine kao i CVIII. zakon iz 2001-e godine o elektronskim trgovačkim uslugama, o detaljnim pravilima između potrošača i poduzetništva, i njihova detaljna pravila Vlade broj 45/2014. (II. 26.), CLV., kao i svi relevantni propisi su mjerodavni.

7.9. Ovi OUP su na snazi od 1. prosinca 2019.

Privitak broj 1.– Organi za pravni lijek

Nadležna vlast za zaštitu potrošača

1) U Republici Hrvatskoj:

Državni inspektorat
Adresa: 10000 Zagreb, Šubićeva 29
E-pošta: prijave@dirh.hr ili https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp
https://dirh.gov.hr/

2) U Mađarskoj:

Državni ured glavnog grada Budimpešte, ured XIII. kvarta
Adresa: 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6.
Telefon: +36 1-896-5302
E-pošta: fogyasztovedelem@13kh.bfkh.gov.hu

Dostupnost tijela miritelja
Tijelo miritelja županije Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Poštanska adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Tel.: +36-76/501-525, 501-532
Faks: +36-76/501-538 Mobil: +36-70/7028-403,
E-pošta: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Web: www.bacsbekeltetes.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Trgovačke i industrijske komore županije Békés
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: +36-66-324-976
Faks: +36-66-324-976

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene komore županije Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: +36-46-501-091, 501-870
Faks: +36-46-501-099
E-pošta: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i Industrijske komore u Budimpešti
Adresa: 1016 Budimpešta, Krisztina krt. 99.
Telefon: +36-1-488-2131
Faks: +36-1-488-2186
E-pošta: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Csongrád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62-554-250/118
Faks: +36-62-426-149
E-pošta: bekelteto.testulet@csmkik.hu
http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Dr. Andrea Szendrei koordinator za kontakt s klijentima, administrator tijela miritelja
Telefon: +36-22/510-310
Faks: +36-22-510-312
E-pošta: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: +36-96-520-217
Faks: +36-96-520-218
E-pošta: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Tijelo miritelja županije Hajdú-Bihar
Sjedište: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Mjesto obavljanja rada: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: +36-52-500-710, +36-52-500-745
Faks: +36-52-500-720
E-pošta: bekelteto@hbkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvenih komora županije Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105 lokal
Faks: +36 36 323-615
E-pošta: bekeltetes@hkik.hu
Rad sa strankama (osobno i telefonom): Pon-Čet: 13.00 - 15.00 sati

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. kat, soba 305.-306.
E-pošta: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Telefon: +36-20/373-2570

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: +36-34-513-010
Faks: +36-34-316-259
E-pošta: bekeltetes@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu, http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Tijelo miritelja županije Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: +36-32-520-860
Faks: +36-32-520-862
E-pošta: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Pécs-Baranya
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 faks: +36-72/507-152,
E-pošta: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu
www.baranyabekeltetes.hu

Sjedište tijela miritelja županije Pest:
1119 Budimpešta, Etele út 59-61. II. kat 240.
Poštanska adresa: 1364 Budimpešta, Pf.: 81
E-pošta: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: +36-1-269-0703
Faks: +36-1-269-0703
Internetska stranica: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php ili www.pestmegyeibekelteto.hu

Tijelo miritelja županije Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: +36-82-501-000
Faks: +36-82-501-046

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-42-311-544
Faks: +36-42-311-750
E-pošta: bekelteto@szabkam.hu

Tijelo miritelja županije Tolna
Predsjednik: Tibor Mátyás
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: +36-74-411-661
Mobil: +3630-6370-047
Faks: +36-74-411-456
E-pošta: kamara@tmkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Vas
Kontakt: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: +36-94-312-356
Faks: +36-94-316-936

Tijelo miritelja županije Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: +36-88-814-111
Faks: +36-88-412-150
E-pošta: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: +36-92-550-513
Faks: +36-92-550-525
E-pošta: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/